Polityka prywatności

1.www.strefadlaciebie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o wprowadzanych zmianach każdego aktualnego użytkownika (właściciela konta) na 7 dni przed faktycznym wprowadzeniem tych zmian. Każdego odwiedzającego www.strefadlaciebie.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.  

2. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926)  Zamawiający ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

3. Wszystkie dane osobowe Zamawiającego są traktowane jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926).

4. W czasie korzystania z www.strefadlaciebie.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez np. wypełnienie formularza (lub w inny sposób). Niepodanie wymaganych danych osobowych, spowoduje zablokowanie danej czynności, co może nawet doprowadzić do blokady korzystania z serwisu.

5. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail użytkownikom i klientom sklepu www.strefadlaciebie.pl. Należy rozumieć przez to wszelkie niezapowiedziane wcześniej informacje, które jednak ściśle związane są z działalnością www.strefadlaciebie.pl np.: zmiany, promocje, życzenia, jak i informacje związane z działalnością partnerów www.strefadlaciebie.pl np. wspólne promocje.

6. Dane osobowe podane w komentarzach do prezentowanych produktów lub innych naszych produktów są jawne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie jesteśmy w stanie ich zabezpieczyć, dlatego też dane z formularza "Dodaj Komentarz" nie podlegają Polityce Prywatności.

7. Dane pozyskane dzięki formularzom znajdującym się gościnnie na naszych stronach, dotyczących usług i produktów nieoferowanych przez www.strefadlaciebie.pl nie podlegają naszej Polityce Prywatności.

8. Oprogramowanie obsługujące www.strefadlaciebie.pl wykorzystuje technologię Cookies. Każdy korzystający z www.strefadlaciebie.pl zobowiązany jest do przyjmowania tzw. Ciasteczek.