Regulamin

 

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.strefadlaciebie.pl prowadzony jest przez hurtownię farmaceutyczną

VALDI Sp. z o.o.
91-341 Łódź, ul. Brukowa 6/8

NIP 947-192-06-38
tel./fax (42) 651-02-11

e-mail: sklep@strefadlaciebie.pl (42) 651-01-11 512 252 207

zwanym dalej Sprzedającym.

2. Korzystanie ze sklepu www.strefadlaciebie.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatności określonych w tym serwisie.

3. Nazwy produktów oraz producentów należą do ich właścicieli. Na stronach serwisu www.strefadlaciebie.pl prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

4. Sprzedający zapewnia, że oferowane produkty pochodzą z hurtowni farmaceutycznych oraz bezpośrednio od producentów i są w 100% oryginalne.

5. Sprzedający gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.

6. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy produktów prezentowane na stronie internetowej www.strefadlaciebie.pl odpowiadały produktom dostępnym w sprzedaży, mogą się one jednak od siebie różnić. Zdjęcia i opisy do produktów oferowanych w sklepie internetowym służą celom informacyjnym. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów.

7. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę poprzez sklep internetowy, a w wyjątkowych sytuacjach poprzez e-mail wysyłany na Biuro Obsługi Klienta: sklep@strefadlaciebie.pl lub telefonicznie: 042 651-13-58.

8. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego  przelewem  lub  za  pośrednictwem  systemu  płatności  elektronicznych  po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).   

10. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza zawartych w procesie składania zamówienia oraz potwierdzenie go (kliknięciem w link zawarty w e-mailu informującym o złożeniu zamówienia) w ciągu 36h od złożenia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia oraz zamówienia nie potwierdzone nie będą rozpatrywane.

11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takim wypadku Kupujący zostanie powiadomiony o odmowie.

12. Sklep Internetowy nie realizuje zamówień poniżej 20,00 netto , o czym Kupujący zostanie powiadomiony drogą e-mailową.

13. Ceny podane na stronach sklepu są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon fiskalny).  Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

14. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie bez powiadamiania o tym klienta.  

15. W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.  

16. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia i przedstawione są klientowi przed zakończeniem składania zamówienia. Przy odbiorze osobistym koszty przesyłki nie są naliczane.  

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.  

18. Produkty lecznicze oferowane na stronie www.strefadlaciebie.pl sprzedawane są wyłącznie podmiotom gospodarczym mogącym nimi obracać.  

19. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie www.strefadlaciebie.pl w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy bez podania przyczyny. Warunkiem jest idealny stan towaru, nie noszący śladów użycia. Wszystkie produkty muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu. Ze zwracanym towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).

20. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

21. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

22. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

23. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

24. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy będącej przedmiotem umowy, od której odstąpiono, zwróci klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy Prawa konsumenckiego).

25. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:   

    a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi  Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;   

    b. w  której przedmiotem  świadczenia jest  rzecz  nieprefabrykowana,  wyprodukowana  według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;   

    c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz  dostarczana  w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;   

     e. w  której przedmiotem  świadczenia są  rzeczy,  które  po  dostarczeniu,  ze  względu  na  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;   

     f. w  której przedmiotem  świadczenia są  nagrania  dźwiękowe  lub  wizualne  albo  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;   

    g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia  rozpoczęło  się  za  wyraźną  zgodą Konsumenta przed  upływem  terminu  do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;   

    h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.   

26.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

27.  Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sprzedającego wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

28. Sprzedający nie odpowiada za brak właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta i podmiotów w tym zakresie z nim zrównanych.

29. W przypadku reklamacji towaru należy przedstawić pisemnie powód reklamacji.  W przypadku zwrotu reklamowanego towaru,  koszty wysyłki ponosi klient.  

30. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować zamówienia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą  w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczącej uszkodzeń lub kradzieży w transporcie.

31. W toku reklamacji klientowi przysługuje uprawnienie:

    a. Odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy

    b. Wymiany produktu.

32. W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz z paragonem lub fakturą VAT. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sprzedającego w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.

33. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sprzedający.

34. W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz z paragonem lub fakturą VAT. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Aptekę w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.

35. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sprzedający.

36. Dokonanie zamówienia na www.strefadlaciebie.pl niesie za sobą obowiązek dokonania zapłaty.

 

Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień w www.strefadlaciebie.pl należy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.    

3. Zawartość strony internetowej www.strefadlaciebie.pl jest objęta ochroną praw autorskich. www.strefadlaciebie.pl nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjęć czy informacji zawartych na stronach i w części czy w całości bez zgody autora.


Kategorie

Zobacz nasze Aukcje